Bt vision tv guide not updating

Posted by / 10-Jun-2016 12:52

Bt vision tv guide not updating

Tip 2: Show only HD channels in the guide You can use filters in the guide to show only certain channels, such as HD channels.Press the Guide button on the remote to open the guide.

Turn your TV on and hold down the TV button on your You View remote for three seconds until the button light stays on.The Close button always takes you out of the menu and back to live TV and the 'i' button shows information about the show you're currently watching.Tip 7: Reduce start up time By adjusting the Eco-Mode settings you can get your box to start up faster.When you're finished adding tracks return to main BT TV menu and select Playlists to start playing your music.Tip 10: Bookmark recommendations to watch later BT You View also provides recommendations for films you might want to watch based on movies you've previously viewed.

bt vision tv guide not updating-40bt vision tv guide not updating-3bt vision tv guide not updating-16

One thought on “bt vision tv guide not updating”

  1. W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem san-stefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy tudzież inteligencja pewnej okolicy Krakowskiego Przedmieścia niemniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Wokulskiego najdawniej i najgłośniej przepowiadali mu ruinę.